Current Products

narrow results

Special Collections Auction Specimens Archive
Filter:    Available Remove Locality Remove
 
Quartz — China
small-cabinet
175.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (8191048)
Size: 6.5 x 4.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

350.00 Special Sale 175.00
Calcite — China
miniature
245.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171085)
Size: 4.3 x 3.5 x 1.8 cm (miniature)

245.00
Calcite — China
cabinet
1250.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171178)
Size: 11.5 x 8.0 x 4.0 cm (cabinet)

1250.00
Scheelite — China
miniature
60.00

Scheelite — China

Origin: Huya, Mt Xuebaoding, Sichuan, China

Number: (4271865)
Size: 5.5 x 3.5 x 2.0 cm (miniature)

60.00
Rhodochrosite — China
small-cabinet
480.00

Rhodochrosite — China

Origin: Lanqiao Mine, Liancheng, Longyan, Fujian, China

Number: (4121051)
Size: 8.5 x 5.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

480.00
Stibiconite-after-Stibnite — China
large-cabinet
150.00

Stibiconite-after-Stibnite — China

Origin: Xikuangshan mine, Loudi, Hunan, China

Number: (4301164)
Size: 15.0 x 4.0 x 2.5 cm (large-cabinet)

150.00
Calcite — China
cabinet
1800.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171044)
Size: 11.0 x 10.0 x 6.0 cm (cabinet)

1800.00
Calcite — China
small-cabinet
490.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171026)
Size: 7.0 x 6.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

490.00
Calcite — China
miniature
1500.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171297)
Size: 5.5 x 4.0 x 3.5 cm (miniature)

1500.00
Quartz — China
small-cabinet
380.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (8191057)
Size: 6.0 x 4.5 x 3.5 cm (small-cabinet)

380.00
Rhodochrosite — China
miniature
125.00

Rhodochrosite — China

Origin: Lanqiao Mine, Liancheng, Longyan, Fujian, China

Number: (4121022)
Size: 5.5 x 3.5 x 2.0 cm (miniature)

125.00
Cassiterite — China
thumbnail
670.00

Cassiterite — China

Origin: Huya, Mt Xuebaoding, Sichuan, China

Number: (9505408)
Size: 2.3 x 0.9 x 0.7 cm (thumbnail)

670.00
Rhodochrosite — China
small-cabinet
450.00

Rhodochrosite — China

Origin: Wutong Mine, Liubao, Wuzhou, Guangxi, China

Number: (4271010)
Size: 7.0 x 5.0 x 3.0 cm (small-cabinet)

450.00
Calcite — China
cabinet
2550.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171036)
Size: 13.0 x 13.0 x 6.0 cm (cabinet)

2550.00
Quartz — China
miniature
145.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (8191104)
Size: 3.8 x 2.2 x 1.7 cm (miniature)

145.00
Calcite — China
small-cabinet
270.00

Calcite — China

Origin: Quanzhou, Fujian, China

Number: (8216093)
Size: 8.5 x 7.0 x 3.0 cm (small-cabinet)

270.00
Cassiterite — China
thumbnail
1250.00

Cassiterite — China

Origin: Huya, Mt Xuebaoding, Sichuan, China

Number: (9505536)
Size: 3.0 x 2.0 x 1.7 cm (thumbnail)

1250.00
Calcite — China
cabinet
1650.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171103)
Size: 9.5 x 7.0 x 7.0 cm (cabinet)

1650.00
Stibnite — China
cabinet
450.00

Stibnite — China

Origin: Wuning mine, Jianxi, China

Number: (4241192)
Size: 14.0 x 11.0 x 5.5 cm (cabinet)

450.00
Fluorite — China
miniature
200.00

Fluorite — China

Origin: Shangbao mine, Hunan, China

Number: (4272004)
Size: 4.8 x 3.8 x 2.0 cm (miniature)

200.00
Stibnite — China
miniature
55.00

Stibnite — China

Origin: Xikuangshan mine, Hunan, China

Number: (4151363)
Size: 5.3 x 1.0 x 0.5 cm (miniature)

55.00
Pyromorphite — China
small-cabinet
4000.00

Pyromorphite — China

Origin: Daoping mine, Guangxi AR, China

Number: (3751002)
Size: 7.0 x 6.0 x 3.5 cm (small-cabinet)

4000.00
Calcite — China
cabinet
270.00

Calcite — China

Origin: Quanzhou, Fujian, China

Number: (8216092)
Size: 11.0 x 8.0 x 1.0 cm (cabinet)

270.00
Calcite — China
large-cabinet
250.00

Calcite — China

Origin: Manaoshan mine, Chenzhou, Hunan, China

Number: (4141262)
Size: 18.0 x 10.0 x 7.0 cm (large-cabinet)

250.00
Calcite — China
small-cabinet
1275.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171004)
Size: 8.5 x 5.5 x 5.5 cm (small-cabinet)

1275.00
Calcite — China
small-cabinet
1225.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171079)
Size: 8.0 x 5.0 x 2.5 cm (small-cabinet)

1225.00
Wulfenite — China
large-cabinet
18000.00

Wulfenite — China

Origin: Jianshan Mine, Ruoqiang Co., Xinjiang Autonomous Region, China

Number: (1511003)
Size: 21.0 x 17.0 x 5.5 cm (large-cabinet)

18000.00
Fluorite — China
cabinet
500.00

Fluorite — China

Origin: Xianghuapu mine, Hunan, China

Number: (4271702)
Size: 10.0 x 6.5 x 6.0 cm (cabinet)

500.00
Quartz — China
cabinet
1100.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (8191014)
Size: 11.0 x 9.0 x 6.0 cm (cabinet)

1100.00
Calcite — China
small-cabinet
665.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171149)
Size: 8.5 x 5.5 x 4.5 cm (small-cabinet)

665.00
Quartz — China
miniature
150.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (4271398)
Size: 5.0 x 4.2 x 1.1 cm (miniature)

150.00
Calcite — China
large-cabinet
1700.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171035)
Size: 15.0 x 9.0 x 4.0 cm (large-cabinet)

1700.00
Calcite — China
small-cabinet
195.00

Calcite — China

Origin: Fengjiashan Mine, Daye Co., Hubei, China

Number: (4271198)
Size: 8.0 x 5.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

195.00
Quartz — China
cabinet
1560.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (9505447)
Size: 11.0 x 6.0 x 3.5 cm (cabinet)

1560.00
Rhodochrosite — China
small-cabinet
360.00

Rhodochrosite — China

Origin: Lanqiao Mine, Liancheng, Longyan, Fujian, China

Number: (4121054)
Size: 6.0 x 6.0 x 5.0 cm (small-cabinet)

360.00
Beryl — China
cabinet
15600.00

Beryl — China

Origin: Huya, Mt Xuebaoding, Sichuan, China

Number: (9505470)
Size: 10.0 x 6.0 x 6.0 cm (cabinet)

15600.00
Quartz — China
miniature
165.00

Quartz — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (8191103)
Size: 4.7 x 4.2 x 3.2 cm (miniature)

165.00
Calcite — China
large-cabinet
12500.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (9501510)
Size: 22.0 x 14.0 x 10.0 cm (large-cabinet)

12500.00
Rhodochrosite — China
miniature
145.00

Rhodochrosite — China

Origin: Lanqiao Mine, Liancheng, Longyan, Fujian, China

Number: (4121033)
Size: 3.7 x 3.0 x 1.2 cm (miniature)

145.00
Sphalerite — China
large-cabinet
500.00

Sphalerite — China

Origin: Kangjiawan Mine, Shuikoushan, Hengyang, Hunan, China

Number: (4272208)
Size: 25.0 x 9.0 x 3.5 cm (large-cabinet)

500.00
Calcite — China
cabinet
1550.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171073)
Size: 12.0 x 8.0 x 5.0 cm (cabinet)

1550.00
Quartz — China
large-cabinet
15000.00

Quartz — China

Origin: Jinlong hill, Longchuan Co., Heyuan, Guangdong, China

Number: (8221008)
Size: 18.0 x 9.0 x 7.0 cm (large-cabinet)

15000.00
Hemimorphite — China
cabinet
225.00

Hemimorphite — China

Origin: Wenshan, Yunnan, China

Number: (4241180)
Size: 13.0 x 8.0 x 5.5 cm (cabinet)

225.00
Calcite — China
cabinet
1550.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171038)
Size: 14.0 x 8.0 x 6.0 cm (cabinet)

1550.00
Quartz — China
cabinet
750.00

Quartz — China

Origin: Tongbei, Fujian, China

Number: (4081362)
Size: 11.0 x 8.5 x 6.5 cm (cabinet)

750.00
Calcite — China
small-cabinet
125.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171283)
Size: 6.0 x 4.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

125.00
Barite — China
small-cabinet
1000.00

Barite — China

Origin: Xichang Co., Liangshan Yi, Sichuan, China

Number: (4191038)
Size: 8.5 x 8.5 x 8.0 cm (small-cabinet)

1000.00
Fluorite — China
small-cabinet
350.00

Fluorite — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (4271191)
Size: 8.0 x 6.5 x 2.5 cm (small-cabinet)

350.00
Calcite — China
small-cabinet
945.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171168)
Size: 7.0 x 6.0 x 5.0 cm (small-cabinet)

945.00
Calcite — China
large-cabinet
2255.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171182)
Size: 15.0 x 6.0 x 5 0 cm (large-cabinet)

2255.00
Calcite — China
small-cabinet
370.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171304)
Size: 6.0 x 4.0 x 3.0 cm (small-cabinet)

370.00
Calcite — China
large-cabinet
5500.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171184)
Size: 16.0 x 12.0 x 8.0 cm (large-cabinet)

5500.00
Stilbite — China
large-cabinet
550.00

Stilbite — China

Origin: Wulian Co., Rizhao, Shandong, China

Number: (4271933)
Size: 19.5 x 17.5 x 5.0 cm (large-cabinet)

550.00
Fluorite — China
small-cabinet
2500.00

Fluorite — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (4271037)
Size: 8.0 x 5.0 x 3.0 cm (small-cabinet)

2500.00
Calcite — China
small-cabinet
675.00

Calcite — China

Origin: Tonglushan Mine, Daye Co., Huangshi, Hubei, China

Number: (8171104)
Size: 9.0 x 7.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

675.00
Fluorite — China
small-cabinet
350.00

Fluorite — China

Origin: Huanggang Mines, Keshiketeng Co., Chifeng, Inner Mongolia, China

Number: (4271073)
Size: 7.0 x 5.0 x 3.5 cm (small-cabinet)

350.00
Scheelite — China
miniature
400.00

Scheelite — China

Origin: Huya, Mt Xuebaoding, Sichuan, China

Number: (4271792)
Size: 5.3 x 5.0 x 2.5 cm (miniature)

400.00
Calcite — China
small-cabinet
60.00

Calcite — China

Origin: Xiangualing mine, Chenzhou, Hunan, China

Number: (4271363)
Size: 7.0 x 6.0 x 4.0 cm (small-cabinet)

60.00
Fluorite — China
large-cabinet
8125.00

Fluorite — China

Origin: Yaogangxian Mine, Chenzhou, Hunan, China

Number: (9505435)
Size: 22.0 x 16.0 x 4.0 cm (large-cabinet)

8125.00
Fluorite — China
large-cabinet
1450.00

Fluorite — China

Origin: Weishan mine, Shangdong, China

Number: (4081526)
Size: 16.0 x 9.5 x 4.0 cm (large-cabinet)

1450.00